"Het is elke keer weer puzzelen, wat past bij de mensen"

Rianne Hut:

"Normaal kom ik eens in de zes weken langs bij families, wanneer dat vaker nodig is kom ik frequenter. Ik ben casemanager Dementie en word ingeschakeld op het moment dat er meer aan de hand is dan alleen maar vergeetachtigheid. De cliënten die ik help hebben de ziekte van Alzheimer. Bij intensievere zorg komt een medewerker van TSN twee keer per dag, onder andere om cliënten aan te kleden en te wassen. Vaak gaan ze daarnaast drie keer per week naar de dagopvang. Voor de meeste families is het vaak best een stap om hulp in te schakelen en toe te geven dat het hen alleen niet meer lukte. Toch stellen de families zich op een gegeven moment open voor hulp en dat werpt z’n vruchten af. Soms spelen bij cliënten met Alzheimer trauma’s uit het verleden op of er vormen zich andere situaties. Het is dus elke keer weer puzzelen, wat past bij de mensen. Dat soort dingen deel ik met mijn collega’s van het wijkteam.

Soms merk je dat cliënten op de dagbesteding meer zorg en een op een begeleiding nodig hebben. Dit lukt dan niet op de plek waar ze op dat moment zitten en dus moet er gezocht worden naar iets anders, bijvoorbeeld een dagopvang. Op deze dagopvangen krijgen de cliënten vaak alle zorg die ze nodig hebben. Maar ook hier is het weer puzzelen met wat bij de mensen past. Mijn betrokkenheid gaat best ver. Ik sta voor mijn cliënten. Ik woon niet bij ze in, maar loop wel met ze mee tijdens het hele proces van dementie. Natuurlijk heb ik ook niet altijd direct een antwoord, er is geen kant en klaar recept. Elk proces is anders, elk mens is anders. Maar uiteindelijk vinden we antwoorden, oplossingen."