Aandacht voor welzijn bewoners woonzorgcentra TSN

De woonzorgcentra van TSN bevinden zich alle drie in de provincie Groningen: Voor Anker in Hoogezand en Mercator en Ebbingepoort in de stad Groningen. Net als in andere verpleeghuizen in Nederland wordt ook hier nagedacht over hoe ze de ouderenzorg kunnen verbeteren.

Verbetering kwaliteit van zorg

Om in aanmerking te komen voor extra financiële middelen moeten verpleeghuizen aantonen dat en hoe zij de kwaliteit van zorg willen verbeteren. Ook de drie locatiemanagers van TSN Woonzorg hebben hierover gebrainstormd en nagedacht. Marja Cruiming, locatiemanager van woonzorgcentrum Mercator, vertelt: “Samen met Alida Cordes hebben we onze organisatie, onze manier van werken en ook de zorgmedewerkers onder de loep genomen. Waar kunnen we nog dingen verbeteren en wat gaat al goed? We hebben geconcludeerd dat we – gelet op de zorgvraag en zorgzwaarte – met voldoende gekwalificeerd personeel werken. Onze medewerkers hebben de juiste competenties en de juiste beroepshouding. Daarom hebben we dit keer gekozen voor een scholing waar alle medewerkers van zorg, welzijn en ondersteunende diensten aan kunnen deelnemen. Maar wat dan? Al pratende kwamen we erachter dat we wellicht nog wel kwaliteitswinst kunnen behalen, als het gaat om de focus van de medewerkers in onze woonzorgcentra op welzijn. En dan hebben we het over het dagelijkse contact met bewoners waar het welzijnsaspect wat ons betreft een grotere rol moet krijgen. We hebben te maken met een groep kwetsbare ouderen bij wie soms nog meer aandacht, nog meer oprechte interesse en gerichte communicatie nodig is om erachter te komen wat hen bezighoudt, wat hen gelukkig maakt. Soms moet je doorvragen, soms juist even stil zijn… De ene medewerker doet dit al van nature, de ander kan het leren. In elk geval wilden wij hier door middel van scholing extra aandacht aan besteden. Ook om op die manier zorg en welzijn meer in balans te brengen. Want: hoe meer welzijn er is bij een bewoner, hoe minder zorg hij of zij nodig heeft, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.”