Jij bent uniek

Het unieke verhaal van…

Gepke Wolthuis

Specialistische thuiszorg

Gepke Wolthuis is Parkinsonverpleegkundige. Ze maakt deel uit van het specialistisch team van TSN. In dit artikel verteld ze over haar werk en ervaringen binnen TSN met haar cliënten.

Gepke: “Parkinson heeft ingrijpende gevolgen op het dagelijks leven. De ziekte begint vaak met veranderingen in de manier van bewegen, bijvoorbeeld het trillen van de handen. In de loop van jaren wordt dat geleidelijk erger en kunnen er ook andere klachten bijkomen als vergeetachtigheid of stemmingswisselingen. Ik kom doorgaans eens in de drie maanden bij de mensen thuis om te kijken hoe het gaat. Vaak gaan we met heel concrete vragen op huisbezoek: ‘Loopt de medicatie nog goed?’, ‘Moet er paramedische hulp of meer thuiszorg ingeschakeld worden?’ of ‘Kan de mantelzorger het nog aan?’, ‘Zijn er voldoende hulpmiddelen?’ Sommige families begeleid ik al langer en sommige van deze cliënten zitten al in een vergevorderde fase van de ziekte. Zij krijgen dan de medicijnen via een Duodopapomp via een sonde in de buik toegediend. Dat is vrij specialistisch, dus dat houden de TSNcollega’s in de wijk dagelijks in de gaten. En bij problemen of vragen kunnen ze mij benaderen. Soms verwijs ik cliënten ook door naar allerlei paramedici zoals de fysio, de diëtiste en de ergotherapeut. Maar vaak ben ik voor de families vooral een luisterend oor. Ik merk dat met name de mantelzorgers het fijn vinden om met iemand te praten die kennis heeft van de ziekte van de cliënt. En dus gericht mee kan denken als er problemen zijn.”