Wondzorg op hoger plan

TSN is uniek als het gaat om specialistische zorg thuis. Door een goede onderlinge samenwerking – met name achter de schermen - tussen de wijkverpleegkundige en de verpleegkundig specialist wondzorg gaat de genezing thuis vaak sneller. Verpleegkundige in de wijk Dieuwke Verelst (op de foto links) en Verpleegkundig Specialist Wondzorg Diana Klaassens spreken uit ervaring.

Dieuwke: “Ik heb wondzorg als aandachtsveld. Als collega’s iemand hebben met een wond, dan komen ze bij mij voor extra informatie of advies. Soms schrijft de huisarts een behandeling voor, maar vaak is dat niet eens nodig en kunnen wij als team zelf inschatten wat we moeten doen om de wond zo snel mogelijk dicht te krijgen. Bij twijfel of problemen heb ik een kort lijntje naar Diana. Zij denkt, kijkt en leest in zo’n geval via het cliëntendossier met ons mee. Sowieso praat zij alle aandachtsvelders wondzorg eens in de zoveel tijd bij over actuele ontwikkelingen en nieuwe producten.”

Diana: “Binnen TSN hebben we sinds kort een nieuw wondplan. De grootste verandering is dat de lijst die ingevuld moet worden, uitgebreider is waardoor we niet alleen de wond, maar ook de algehele situatie van de cliënt beter in kaart kunnen brengen. Bovendien kunnen we nu drie wonden in één plan kwijt. Vroeger maakte je voor elke wond een ander plan. In de praktijk komen we vooral doorligwonden en voetproblemen bij diabetische patiënten tegen. Of wonden die verzorgd moeten worden naar aanleiding van een operatie. Wat mij vooral boeit in de wondzorg is het psychosociale. Aan de ene kant heb je de wond zelf, het technische stukje. Maar wat ik minstens zo interessant vind, is om erachter te komen waarom een wond bij de één wel heelt en bij de ander niet. Dat heeft vaak te maken met factoren als de lichamelijke conditie, de motivatie, de zorg, het eten en de omgeving van een cliënt. Het is dus niet zo dat we alleen een pleister plakken of een zalfje smeren. Wondzorg is veel gecompliceerder. We proberen alles in kaart te brengen en daar een plan op te maken.”

Dieuwke: “Het feit dat TSN-wondzorgspecialisme thuis kan aanbieden, is wel uniek. Soms moet de cliënt constant naar de poli van het ziekenhuis reizen voor de juiste zorg en dat schiet niet op. Thuis, in de eigen omgeving, genezen wonden vaak veel sneller. We hadden eens een cliënt die in een revalidatiecentrum zat na een amputatie. Hij kreeg daar wondzorg, maar zou eigenlijk best naar huis kunnen.”

Diana: “Hij had alleen niet zulke goede ervaringen met de thuiszorg. Dieuwke en ik konden hem overtuigen dat we wondspecialisten zijn met ervaring en dat we weten waar we het over hebben. Hij ging naar huis en daar ging zijn wondgenezing voorspoedig.”

Dieuwke: “Klopt, de man was zo blij dat hij weer in z’n eigen omgeving was. Dat hij zijn hobby’s weer kon uitoefenen. Bovendien konden we nu ook samen met hem kijken wat er moest veranderen in zijn huis zodat hij zich met de amputatie zelf kon redden. Dat is wel mooi aan mijn baan. Elke situatie is weer anders, ik moet constant mijn creativiteit aanspreken in het bedenken van oplossingen. Mijn zorgtalent wordt wat dat betreft volledig benut. Daarnaast blijf ik me scholen en ontwikkelen, want alleen op die manier kunnen we als TSN de wijkverpleging blijven verbeteren.”